^Na vrh

RSS

V kolikor iščete primeren poslovni prostor za vašo dejavnost, ne spreglejte razpoložljivih poslovnih prostorov v središču Izole, ki omogočajo izvajanje različnih storitvenih dejavnosti - gostinske, pisarniške, skladiščne, itd. Prostori so takoj razpoložljivi, oddajajo pa se v najem za obdobje 1 leta (od sklenitve pogodbe), z možnostjo podaljšanja do 5 let. Na razpolago je le še 8 poslovnih prostorov.

V preteklem letu smo prevzeli upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov v lastni Občine Izola, in slednjih je kar 250. Pri obravnavi naših obstoječih in bodočih najemnikov dajemo velik poudarek osebnemu pristopu, s čimer želimo omogočiti učinkovito in dostopnejšo oddajo nepremičnin ter zagotoviti višjo stopnjo zadovoljstva najemnikov z našimi storitvami.

Prednosti, ki jih nudimo našim obstoječim in bodočim najemnikom so:

-       ažurna informiranost o razpoložljivih poslovnih prostorih (označba poslovnih prostorov s plakati, obvestila na spletnih straneh, v tiskanih in radijskih medijih, ažurne objave razpisov in vseh informacij v zvezi z nepremičninami),

-       hitro in učinkovito komuniciranje, ki ga omogoča namenska spletna aplikacija za oddajo naročil in najavo potrebnih popravil oz. ureditve prostora,

-       prisotnost na terenu,

-       možnost izvedbe vseh gradbenih posegov v prostoru neposredno s strani najemodajalca.

Prijave za najem razpoložljivih prostorov, zbiramo do vključno 4. 6. 2018. Vse informacije oz. razpisna dokumentacija v zvezi s predmetnimi prostori je dostopna na naši spletni strani (AKTIVNOSTI / Razpisi in objave), strankam pa smo v času uradnih ur na razpolago tako telefonsko, na tel. št. 05/66 34 950 ali osebno. Po dogovoru je možen tudi ogled željenih prostorov.

 

Vabimo vas, da svojo priložnost na poslovnem področju poiščete v sodelovanju z nami.

 

Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

 

 1. Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, znamembnostjo gostinske dejavnosti – kavarne ali podobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih večerov v povezavi s kinom Odeon). Izhodiščna cena mesečne najemnine je 920,00 EUR;
 2. Postojnska ulica 4, v izmeri 51,5 m2,z namembnostjopisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 448,00 EUR;
 3. Trg Etbina Kristana 5, v izmeri 70,2 m2, z namembnostjo prodajalne – ribarniceoziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.150,50 EUR;
 4. Cankarjev drevored 16 b, v izmeri 81,8 m2, z namembnostjozdravstvene dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti;Izhodiščna cena mesečne najemnine je 770,00 EUR;
 5. Veliki trg 6, v izmeri 8,06 m2, z namembnostjo skladišča oz. druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 47,00 EUR;
 6. Kumarjeva ulica 7, v izmeri 40,8 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 200,00 EUR;
 7. Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 887,26 EUR;
 8. Ulica Giordano Bruno 6, v izmeri 204,6 m2, znamembnostjopisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.400,00 EUR.

 

Dokumentacija

V mesecu aprilu nadaljujemo z nenapovedanimi pregledi vsebine zabojnikov, s katerimi  ugotavlja pravilno, pohvale vredno ločevanje odpadkov, kot tudi nepravilnosti pri ravnanju posameznikov. Najpogostejše nepravilnosti pri odlaganju odpadkov v zabojnike za mešane komunalne odpadke so odlaganje plastične, kovinske in kartonske embalaže ter v manjši meri tudi bioloških odpadkov, ki sodijo v svoje – ločene zabojnike.

Pogosto je prepričanje, da uporabniki ločujejo odpadke namesto komunalnega podjetja, vendar je to napačno razumevanje sistema ravnanja z odpadki na generalni ravni. Razumeti je potrebno, da smo za odpadke, ki jih ljudje proizvedemo, odgovorni sami. Obveza komunalnega podjetja pa je, da zbrane odpadke ustrezno zbira in jih na ustrezen način odda prevzemnikom odpadkov.

NEPRAVILNOSTI, ugotovljene ob pregledu vsebin zabojnikov:

- Zabojniki za papir in kartonsko embalažo - odložene večje kartonske škatle v ali ob zabojnikih, ki bi jih uporabniki lahko predhodno stisnili ali raztrgali, s tem zmanjšali volumen ter omogočili vnos večje količine tovrstnih odpadkov.

- Zabojniki za mešano embalažo - odložena večja plastična embalaža, ki sodi med kosovne odpadke.

- Zabojniki za biološke odpadke - odložene večje količine zelenega reza, predvsem veje,  ki jih po dogovoru brezplačno odvažamo.

- Zabojnikiza mešane komunalne odpadke – odloženi odpadki, ki sodijo med ločeno zbrane frakcije oz. v druge zabojnike, kot so: embalaža, oblačila, kosovni in nevarni odpadki.

Rezultat nepravilnega odlaganja odpadkov so po nepotrebnem prenapolnjeni zabojniki in posledično nezadovoljstvo ostalih uporabnikov, ki nimajo možnosti pravilno odložiti svojih odpadkov.

PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI je sledeče:

 • Brezplačno naročilo zabojnika za kosovne odpadke ali zeleni rez

Vsaka fizična oseba, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, ima v letu 2018 možnost dvakratnega brezplačnega naročila zabojnika velikosti 5 m3 za odvoz kosovnih odpadkov in enega brezplačnega zabojnika za zeleni rez.

 • Brezplačno naročilo odvoza manjših količin kosovnih odpadkov in zelenega reza

Za manjše količine kosovnih odpadkov, zelenega reza ali v primeru za smetarsko vozilo težko dostopno lokacijo, lahko občani naročijo odvoz odpadkov z manjšim vozilom (do 3 m3).

 • Odlaganje zelenega reza v vrečah

Po predhodnem dogovoru sKomunalo Izola, lahko uporabniki naročijo brezplačen odvoz zelenega reza v vrečah (za nakladanje poskrbi naročnik).

 • Odlaganje oblačil in obutve

Oblačila in obutev odlagamo v namenske zabojnike,ki sov izolski občini postavljeni na šestih lokacijah, in sicer v: Drevoredu 1. Maja (nasproti starega zdravstvenega doma), Ulici IX. korpusa (ob cesti za šolo Livade), Ulici Zvonimira Miloša v Livadah , Ulici Proletarskih brigad v Jagodju (ob otroškem igrišču), na Šaredu (avtobusna postaja) in v Kortah pri zadružnem domu.

 • Oddajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko oddate ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki poteka v mesecu maju in oktobru.

 

  Kosovne odpadke, zeleni rez in nevarne odpadke lahko uporabniki skozi celo leto brezplačno dostavljate na zbirni center.

Z ustreznim odlaganjem oz. ravnanjem z odpadki boste zagotovili enake možnosti odlaganja odpadkov ostalim uporabnikom, urejenost naše okolice in varovanje narave. Nam – izvajalcu službe ravnanja z odpadki, pa lažjo in učinkovitejšo organizacijo razporejanja odvozov.

 

Vse uporabnike naprošamo, da nas, v primeru potrebe po oddaji kosovnih odpadkov ali zelenega reza, pokličete na tel. št. 05/ 66 34 950 in poskrbeli bomo za brezplačen odvoz odpadkov. 

Le s skupnimi močmi lahko zagotovimo » čisto danes za boljši jutri«!

NE odločajte se za takšen način odlaganja odpadkov, kot ga prikazujejo spodnje slike! 

        

Pred prihajajočo poletno sezono se Javno podjetje Komunala Izola sooča s perečo problematiko vandalizma in onesnaževanja javnih površin, kar je pogosto posledica neozaveščenega ravnanja mladih turistov. S ciljem povečanja skrbi za okolje pri mladih je podjetje ob dnevu Zemlje sklenilo sodelovanje z izolskim rap glasbenikom Drillom.
V obdobju odraščanja mladi gradijo svojo osebnost in uveljavljajo svojo moč, kar ima žal neredko negativne vplive na okolje. Pogosto ob jutranjih urah opazimo poškodovane smetnjake ter zavržene odpadke na javnih površinah, predvsem parkiriščih, ki so bila ponoči prizorišča druženja mladih. Izola si želi ohraniti zlato odličje Turistične zveze Slovenije kot najlepše turistično mesto, za kar je ključno čisto in urejeno okolje, zato je bilo nujno oblikovati inovativno okoljsko strategijo.
Mladi potrebujejo vzornike, s katerimi se lahko poistovetijo, zato je Komunala Izola sklenila sodelovanje s priznanim mladim lokalnim glasbenikom Drillom, ki trenutno pripravlja svoj četrti solo album, ki bo izšel 25. maja. Med dnevom Zemlje in svetovnim dnevom okolja bodo izvedli akcijo »Drill sporočilo«, ki bo okolje prebudilo, kjer bodo Drill, Cuperman (vzornik ločevanja in ponovne uporabe Komunale Izola) in učenci tretje triade izolskih osnovnih šol združili moči in oblikovali udarno rap skladbo z močnim okoljskim sporočilom. Verzi skladbe bodo ob dnevu okolja oplemenitili zabojnike za mešane odpadke in koše za pasje iztrebke, saj si v podjetju prizadevajo približati pozitivna sporočila celotni lokalni skupnosti.
 
Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o.
¸
 
 

Uporabnikom storitev Komunale Izola, zainteresiranim za naročilo zabojnika za zeleni rez, sporočamo, da je zaradi izredno velikega povpraševanja trenutna čakalna doba nekoliko daljša, in sicer do 2 tedna.

Ugodne vremenskih razmere nudijo idealno priložnost za urejanje vrtov in okolice hiš, kar se pozna tudi pri povečanem obsegu naročil 5 m3 zabojnikov za zeleni rez in posledično pri daljših čakalnih dobah za dostavo zabojnika.

Naročnike zato vljudno naprošamo, naj upoštevajoč daljši čakalni čas, dostavo zabojnika naročijo pravočasno.

Pri odvozu odpadkov vsakodnevno opažamo, da uporabniki večje količine zelenega reza (veje) odlagajo v in ob zabojnike za biološke odpadke, s tem pa jih neustrezno zapolnijo in posledično povzročajo nejevoljo pri ostalih uporabnikih, ki zaradi prenapolnjenosti zabojnikov ne morejo pravilno odlagati kuhinjskih bioloških odpadkov. Ne nazadnje pa nepravilno odlaganje odpadkov kvari tudi videz okolja v katerem živimo.

Kako pravilno ravnati z zelenim rezom:

·         Večje količine zelenega reza sodijo v 5 m3 zabojnike za zeleni rez. Vsaki fizični osebi, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, ima v le letu 2018 možnost enkratnega brezplačnega naročila 5 m3 zabojnika za odvoz zelenega reza.

·         Manjše količine zelenega reza (do 3 m3) brezplačno prevzamemo z manjšim vozilom.

·         Brezplačna dostava zelenega reza (ob predložitvi zadnjega odrezka potrdila o plačilu),na Zbirni center skozi celo leto.

 

Za naročilo brezplačnega odvoza zelenega reza, lahko pokličete na tel. št. 05/ 66 34 950 ali pišete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Vse uporabnike naprošamo, da upoštevate organiziran sistem zbiranja odpadkov in se vam hkrati zahvaljujemo za sodelovanje.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.