^Na vrh

RSS

Naše podjetje je v preteklem tednu, kot prvo komunalno podjetje v primorski regiji, prejelo potrditev o podeljenem okoljskem certifikatu kakovosti ISO 14001:2015 in uspešno prestani ponovni potrditvi certifikata kakovosti ISO 9001:2015.

Podjetja, ki se zavzemajo nuditi storitve na najvišjem možnem nivoju ter s tem zagotavljati zanesljivost, konkurenčnost in uspešnost poslovanja, stremijo k pridobitvi certifikata kakovosti. Certifikat kakovosti je potrditev, da podjetje izvaja storitve v skladu s svetovno priznanimi smernicami, metodami in merili.

V podjetju Komunala Izola se zavedamovisoke odgovornosti do naših uporabnikov in okolja v katerem delujemo, kot tudi odgovornosti do uspešnega poslovanja podjetja,zato smo polegcertifikata kakovosti ISO 9001:2015, ki smo ga pridobili že v letu 2016,letospristopili še k pridobitvi okoljskega certifikata ISO 14001:2015, in ga konec preteklega tedna tudi z odliko prejeli.

S certifikatom Sistema vodenja kakovosti smo prejeli potrditev, da izvajamo v podjetju uspešen in učinkovit sistem, ki zagotavlja izpolnjevanje zahtev odjemalcev (kot tudi drugih deležnikov), s tem pa posledično zagotavljamo njihovo oz. vaše zadovoljstvo. Zadovoljstvo uporabnikov je namreč ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Certifikat kakovosti nam je bil podeljen že v letu 2016, a je po dveh letih potrebna recertifikacija – dokazati, da se sprejete zaveze dosledno izvajajo, kar nam je tudi brez težav uspelo.

Če smo sprva preverjali ali so naše storitve v skladu z zahtevami mednarodnih standardov, smo to isto potrditev letos želeli izkazati na področju varovanja okolja oz. okolju prijaznega delovanja podjetja. S svojim delovanjem želimo namreč v čim manjši meri obremenjevati naravno okolje, kar dokazujemo tudi z nabavo okolju prijaznih delovnih vozil in strojev. Naša doslednost pri varovanju okolja, je bila potrjena z uspešno prestano zunanjo presojo, ki jo je minuli konec tedna opravila priznana certifikacijska hiša Bureau Veritas in nam potrdila prejem certifikata Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, na kar smo izredno ponosni.

 

Zadovoljstvo naših uporabnikov, njihovo osveščanje in skrb za okolje, so za nas na prvem mestu. Zavezujemo se, da bomo naše poslanstvo – zagotavljati kakovostne storitve v dobrobit naših občanov in izvajanje aktivnosti prijazne do okolja ter učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev, uresničevali tudi v bodoče. Pri tem pa se, spoštovane občanke in občani, tako kot doslej, nadejamo vašega cenjenega sodelovanja in podpore.

 

  

V soboto, 27.10.2018, smo uspešno zaključili 5-dnevno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

V tokratni akciji so vestni uporabniki dostavili 1.114 kilogramov nevarnih odpadkov, med katerimi so tudi tokrat prevladovale odpadne barve, spreji, odpadno jedilno olje in neuporabna zdravila. Največji odziv smo zabeležili na lokaciji ulice Oktobrske revolucije, Veluščkovi in Partizanski ulici. Najskromnejši odziv pa je bil na Šaredu (cesta proti Jagodju) in v Cetorah (parkirišče pred vasjo).

Kljub temu, da smo v primerjavi z lanskoletno jesensko akcijo, v tokratni zabeležili nekoliko manj zbranih nevarnih odpadkov, pa smo na celoletni ravni, v primerjavi s podatki preteklega leta, zbrali za 359 kg nevarnih odpadkov več. 

Vse večja osveščenost uporabnikov kaže na to, da so tovrstne akcije dobrodošle in zaželene, pohvaliti pa gre tudi tiste uporabnike, ki tekom leta nevarne odpadke sami dostavljajo neposredno na zbirni center. V letošnjem letu so namreč na zbirni center dostavili 2.020 kg nevarnih odpadkov.

Vsem uporabnikom, ki nevarne odpadke sami prinašajo na zbirni center ter vsem udeležencem akcije se iskreno zahvaljujemo. Z ustreznim ravnanjem z nevarnimi odpadki nedvomno pripomorejo k temu, da se življenjskega prostora ne obremenjuje po nepotrebnem.

Sodelovanje uporabnikov je dokaz, da so ti vse bolj osveščeni glede ustreznega ravnanja z odpadki, predvsem pa, da se zavedajo pomena ločenega zbiranja odpadkov.

 

V minulih dneh so mediji poročali o količinah odpadkov na prebivalca po občinah v Sloveniji. Med drugim je bilo objavljeno, da se v občini Izola letno zbere 855 kg odpadkov na prebivalca in da je odstotek ločeno zbranih frakcij odpadkov 38%. Objavljene informacije, ki jih je v javnost poslala Slovenska Tiskovna Agencija (STA), v obliki člankov pa povzeli številni mediji, so nas izredno presenetile, saj so navedeni podatki nepravilni in neresnični.

Po krajši raziskavi smo ugotovili, da so podatki v bazah Statističnega urada za leto 2016, ki so bili tudi dosegljivih na njihovih spletnih straneh, napačni.

Statistični urad je napako raziskal, sprožil revizijo podatkov in podatke umaknil; informacijo o tem in opravičilo je objavil na svojih spletnih straneh.

                   POVEZAVA do objave Statističnega urada Republlike Slovenije

Dejstvo je, da znaša količina odpadkov na prebivalca v občini Izola okrog 496 kg na leto, kar je približno na nivoju slovenskega povprečja. Delež ločenosti odpadkov pa je po naših podatkih v letu 2017 dosegel kar 56 %, kar je nad slovenskim povprečjem. V kolikor bi upoštevali še ločene frakcije povzročene s strani pravnih oseb, ki jih oddajajo drugim pooblaščenim prevzemnikom, bi bil ta delež nad 65%, kar je zavidljiv rezultat.

V zadnjih letih smo na Komunali Izola bili zelo aktivni na področju ravnanja z odpadki, kar se izkazuje z dobrimi doseženimi rezultati ločevanja odpadkov, kot tudi dobrim odzivom s strani uporabnikov.

Vse to dokazujejo tudi rezultati izvedene ankete zadovoljstva uporabnikov z našimi storitvami, kot tudi dobre ocene obiskovalcev Izole. Uspešnost ločevanja odpadkov v občini Izola je nad povprečjem ločevanja v obalnih občinah, kot tudi nad slovenskim povprečjem.

V Izoli dosledno ločujemo odpadke, kar je razvidno tudi iz rasti kazalnika ločenosti odpadkov, ki iz leta v leto narašča.

 

Želimo poudariti, da nas žalosti netočno in neresnično poročanje v nekaterih medijih, saj v Komunali Izola veliko vlagamo v kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov ter izboljšave poslovnih procesov.

Istočasno je Komunala Izola pri doseganju ciljev in rezultatih poslovanja zelo uspešno podjetje. Slednje lahko potrdijo tako naši zaposleni kot tudi uporabniki naših storitev. Občanke in občani Izole vestno ločujejo odpadke in zato je toliko bolj pomembno, da so o rezultatih svojega delovanja pravilno obveščeni.

Dobro leto po lanskih poplavah se je občina Izola ponovno soočala s poplavami zaradi plimovanja morja ter močnim vetrom, ki je lomil drevesa.

Na območju občine Izola so se včeraj okoli 12 ure začele neugodne vremenske razmere z močnejšim plimovanjem, ki je obetalo poplavljanje priobalnega območja in starega mestnega jedra.  Stopnjevala se je jakost južnega vetra, kar je povzročalo lomljenje dreves in ponekod odkrivanje strešne kritine. Najprej je močan veter pokazal svojo moč na podeželju, postopoma pa tudi v preostalem delu občine. 

Na terenu smo bili skupaj z gasilci tri dežurne ekipe Komunale Izola. Skupaj smo odstranili vsaj 10 polomljenih dreves in odpeljali okoli 40 m3 vejevja na zbirni center.

Za zaščito poplavljanja mesta smo na Komunali Izola napolnili 500 protipoplavnih vreč, za kar smo porabili približno 15.000 kg peska. Te smo razdelili stanovalcem in upravljavcem poslovnih prostorov na območju obale še pred drugim večernim močnim plimovanjem. V sled ekstremnim vremenskim pogojem je delovna enota pristaniške dejavnosti izvajala stalni nadzor nad plavajočimi pomoli in priveznimi mesti. Kanalizacijski sistem je v mestu in črpališču Izola deloval brez motenj, saj je celotno postrojenje delovalo v povišanem režimu.

V večernih urah se je vreme postopoma umirilo in z njim tudi napovedano plimovanje z močnim južnim vetrom, kar ni povzročilo dodatne škode na infrastrukturi mesta.

Velja pohvaliti vse sodelujoče, ki so združili moči in pomagali pri reševanju našega lepega obmorskega mesta.

 

 
 
I. PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti – kavarne ali podobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih večerov v povezavi s kinom  Odeon). Izhodiščna cena mesečne najemnine je 782,00 EUR;

b) Pekarniška ulica 2, v izmeri 50,7 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 320,00 EUR;

c) Trg Etbina Kristana 5, v izmeri 89,5 m2, z namembnostjo prodajalne – ribarnice oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 667,00 EUR;

d) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 790,00 EUR;

e) Smareglijeva ulica 10, v izmeri 24,10 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 240,00 EUR.

 

Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, poziva vse zainteresirane, da se prijavijo na zbiranje ponu za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.
 
Kontakt: 05 66 34 950

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.