^Na vrh

RSS

Med 15. in 19. aprilom 2019, se bo na območju občine Izola izvajala dezinsekcija javnega kanalizacijskega omrežja. Dezinsekcijo bo po naročilu Komunale Izola izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) , Enota Koper.

Dezinsekcija, s katero se učinkovito odpravlja težave s škodljivimi insekti (ščurki, ipd.), ki se zadržujejo v kanalizacijskih vodih, se bo izvajala z obrizgavanjem jaškov ter toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

Da bi dosegli čim večji učinek dezinsekcije, priporočamo občanom, da poskrbijo tudi za dezinsekcijo internih kanalizacijskih omrežij in priključkov iz stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v zasebni lasti, kot tudi večstanovanjskih objektov.Storitev lahko naročijo neposredno pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na telefon 041/623 299  ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev dezinsekcije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo dezinsekcije, bo termin izvedbe spremenjen, kar bomo tudi pravočasno sporočili.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na telefon 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

Komunala Izola d.o.o., DE kanalizacija

Muzčeva ulica 1

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 
PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
  1. Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, znamembnostjo gostinske dejavnosti – kavarne ali podobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih večerov v povezavi s kinom Odeon). Izhodiščna cena mesečne najemnine je 782,00 EUR;
  2. Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 790,00 EUR;
  3. Smareglijeva ulica 10, v izmeri 24,10 m2, z namembnostjopisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 240,00 EUR;
  4. Gorkijeva ulica 14, v izmeri 33,7 m2, z namembnostjopisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 220,00 EUR.

Več...

Komunala Izola upravlja s Centrom za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje v skladu s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem na lokaciji Zbirnega centra Izola.

Do konca meseca maja oziroma do porabe zalog, vam na CPGO-ju omogočamo brezplačen prevzem gradbenega reciklata, ki ga je mogoče uporabiti pri nezahtevnih gradbenih posegih in na ta način tudi znatno zmanjšati stroške le-teh.

Vsi gradbeni reciklati so ustrezno certificirani.

Brezplačno lahko prevzamete naslednje vrste gradbenega reciklata:

-       betonske reciklirane agregate,

-       mešane reciklirane agregate,

-       zemeljske izkope,

ki jih lahko uporabite pri sledečih gradbenih posegih:

-       nasipavanju cest in cevi,

-       utrjevanju zemljišč,

-       kot nasipni material pri vzdrževanju cest,

-       gradnjah objektov - za nasipavanje med temelji ter pod tlakom objekta,

-       kot podlaga za finalno ureditev dvorišč.

Za prevzem oziroma prevoz gradbenega reciklata mora poskrbeti prevzemnik sam!

Gradbeni odpadki lahko predstavljajo velik okoljski problem, če zanje ni ustrezne rešitve. Zavrženi obremenjujejo okolje, pravilno ločeni in predelani pa lahko ponovno postanejo gradbeni material za različne možnosti uporabe na področju visokih in nizkih gradenj. Izredno pomembno pa je predvsem dejstvo, da dejavnost kot taka nima negativnih vplivov na okolje, kot tudi ne na zdravje ljudi, kar pa je vrednota, kateri daje naše podjetje pri svojem delovanju najvišji pomen.

Več informacij o uporabi gradbenega reciklata lahko najdete na spletni strani http://www.re-birth.eu/prikaz-uporabe-odpadkov/.

V kolikor ste zainteresirani za prevzem reciklata, vas vabimo, da se zglasite na lokaciji zbirnega centra, kjer ga boste lahko prevzeli.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05/ 66 34 928 od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.