^Na vrh

RSS

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 
PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
  1. Veliki trg 12, v izmeri 111,0 m2, znamembnostjo ribarnice. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.139,15 EUR; prostor je zaseden. Obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
  2. Veliki trg 4, v izmeri 53,5 m2 (uporabne površine 44,3 m2), z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 454,75 EUR;

Več...

V naslednjem tednu, med 15. in 19. julijem 2019, se bo na območju občine Izola izvajal drugi sklop dezinsekcije javnega kanalizacijskega omrežja. Na podlagi našega naročila, bo dezinsekcijo izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) , Enota Koper.

Dezinsekcija, s katero se učinkovito odpravlja težave s škodljivimi insekti (ščurki, ipd.), ki se med drugim radi zadržujejo tudi v kanalizacijskih vodih, se bo izvajala z obrizgavanjem jaškov ter toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

Kot vselej, tudi tokrat pozivamo lastnike stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v zasebni lasti, kot tudi večstanovanjskih objektov, da z namenom doseči čim večji učinek dezinsekcije, poskrbite tudi za dezinsekcijo svojih internih kanalizacijskih omrežij in priključkov.Storitev lahko naročite neposredno pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na telefon 041/623 299 ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev dezinsekcije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo dezinsekcije, bo termin izvedbe spremenjen, kar bomo tudi pravočasno sporočili.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na telefonski številki 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

S 1. junijem 2019 je v Izoli pričel veljati nov režim parkiranja za avtobuse. Dosedanje parkirišče za avtobuse na parkirišču Tomažičeva se z dnem 1. 6. 2019 ukinja, avtobusi pa bodo lahko odslej parkirali na novo urejenem delu parkirišča ob nekdanji tovarni Argo.

V Izoli je bilo doslej urejeno plačljivo parkirišče za avtobuse na delu parkirišča Tomažičeva. Zaradi preobremenjenosti parkirišča z osebnimi vozili, avtodomi in avtobusi, smo v iskanju rešitve za razbremenitev lokacije, našli več kot primerno nadomestno lokacijo za umestitev parkirišča za avtobuse ob nekdanji tovarni Argo.

Na dosedanji lokaciji parkirišča Tomažičeva bo dovoljen le krajši (do največ 15 minut) postanek avtobusov za izstop oz. vstop potnikov.

Dostop do novo urejenega dela plačljivega parkirišča Argo, je za avtobuse možen po novo urejenem in s prometno signalizacijo urejenem dovozu iz Dantejeve ulice. Nova lokacija parkirišča za avtobuse je ravno tako odlična izhodiščna točka za vse, ki so namenjeni v staro mestno jedro, na območje Simonovega zaliva ali pa v okoliška območja Izole.

Parkirišče za avtobuse je mogoče koristiti po izredno ugodni ceni, in sicer v višini 10,00 EUR za 24 urno parkiranje.

Prepričani smo, da bodo uporabniki naših storitev parkiranja z avtobusi kot tudi obiskovalci, z zadovoljstvom sprejeli novo urejeno lokacijo parkirišča.

 

 

 

 

 

 

Letošnjo spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev smo zaključili z zbranimi 1.863 kilogrami nevarnih odpadkov.

V času trajanja akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki je potekala med 21. in 25. majem 2019, je 262 uporabnikov na varno pripeljalo kar1.863 kilogramov nevarnih odpadkov, kar je za 580 kg več kot v spomladanski akciji lani.

V primerjavi s preteklimi leti, je bila zbrana večja količinanevarnih odpadkov, predvsem nevarnih tekočin, saj so jih zbrali kar 1.433 litrov. To pripisujemo predvsem vedno boljši ozaveščenosti uporabnikov, saj za nevarne odpadke poskrbijo tako, da se vključijo v organizirane akcije zbiranja neravnih odpadkov ali jih dostavijo sami na Zbirni center. Uporabniki so od zadnje jesenske akcije oktobra lani pa do letošnje spomladanske akcije na Zbirni center dostavili kar 3.500 kg nevarnih odpadkov.

V letošnjem letu je bilo največ oddanih odpadnih barv, odpadnih jedilnih in motornih olj.  Največji odziv smo zabeležili na lokaciji Morove ulice, Oktobrske revolucije, na Šaredu, v Medoših, v Veluščkovi ulici in na Velikem trgu.

Drobne nevarne odpadke kot so manjše baterije, stara zdravila kartuše ali tonerje lahko uporabniki dostavijo tudi na lokacijo Komunale Izola ali na lokacijo CUP-a v mestu, ki je na Muzčevi ulici 7.

Odpadna jedilna olja lahko povzročitelji oddajo (odlijejo) v posebne posode, ki so nameščeni na več lokacijah občine Izola, in sicer na križišču Ulic Oktobrske revolucije – Leninova, v  Livadah v Ulici Zvonimira Miloša, v Ulici IX. korpusa (ob cesti za šolo Livade), v Jagodju ob otroškem igrišču, na ulici Proletarskih brigad, na Šaredu ob avtobusni postaji ter v Kortah pri zadružnem domu. 

V občini Izola lahko uporabniki nevarne odpadke iz gospodinjstva, skozi celo leto brezplačno dostavljajo nalokacijo Zbirnega centra, in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro ali v soboto med 9.00 in 12.00 uro.

Zahvaljujemo se vsem, ki so se akcije udeležili in s tem izkazali odgovornost do zagotavljanja manj obremenjenega in čistejšega okolja, ki le kot tàko lahko omogoča kakovostnejše življenje. Zato ločujmo odpadke in ohranimo našo občino čisto danes za boljši jutri.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.