^Na vrh

RSS

Danes smo obeležili 20. obletnico sodelovanja Komunale Izola in Varstveno delovnega centra (VDC) pri izvajanju t.i. "Zelenega programa", katerega temeljni namen je širitev možnosti za delo in večjo socialno vključenost oseb s posebnimi potrebami. 

Komunala Izola je prepoznana kot partner v socialnem programu, ki omogoča vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo oz. v lokalno okolje. Uporabniki VDC so namreč vsakodnevno vključeni v aktivnosti vzdrževanja in čiščenja otroškega igrišča Birba 1, Birba 2 in igrišča v parku Oktobrske revolucije. Njihove zadolžitve vključujejo čiščenje javnih površin, praznjenje košev za odpadke, urejanje peskovnikovnikov, košnjo in čiščenje travnih površin na območju otroških igrišč, barvanje opreme (klopi in igrala), obveščanje o morebitnih poškodbah igral in ostale parkovne opreme, itd. 

Začetek aktivnosti sega še v čas pred ustanovitvijo samostojnega zavoda VDC Koper, ko so se odvijale v okviru Delavnic pod posebnimi pogoji, ki jih je organiziral Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. Prvi dogovor za opravljanje del je bil sklenjen leta 1999 z Zdravstvenim domom Izola. Temu je še istega leta, ob podpori Občine Izola, sledil še dogovor o sodelovanju s Komunalo Izola, kar je omogočilo širitev programa in zagotovilo delo večjemu številu varovancev. V skladu s slednjim dogovorom, se skrb za tri otroška igrišča v Izoli, po dvajsetih letih, še vedno kontinuirano in uspešno izvaja. Na podlagi prvih pozitivnih izkušenj so se podobni programi nato začeli razvijati v vseh enotah pod okriljem VDC Koper.

Največja vrednost programa, ki vključuje delo oseb s posebnimi potrebami zunaj prostorov Zavoda, je njihovo vključevanje v okolje. Pomembne pozitivne učinke pa ima tovrstno delo tudi za samo skupnost, v kateri se izvaja. Vsakodnevna prisotnost oseb, ki so zaradi različnih osebnih značilnosti označeni za drugačne in do katerih javno mnenje neredko goji predsodke, je eden od predpogojev spoznavanja in zbliževanja, s tem pa tudi preseganja strahov, stereotipov in predsodkov.

Današnje praznovanje, se je odvilo v izredno prijetnem druženju. Uporabniki VDC Koper so dogajanje popestrili s svojim plesnim in pevskim nastopom. Plesnih korakov in prepevanja se učijo v društvu Sožitje. Brez zadržkov so se pridružili tudi prepevanju pesmi Svet samo tvoj je, skupaj z izolskim raperjem Drill-om. V znak dobrega sodelovanja je Komunala Izola VDC Koper podarila novo kosilnico, s katero bodo lahko njihovi varovanci, svoje naloge v Izoli opravljali lažje in s še večjim veseljem. 

Nad sodelovanjem je navdušen tudi direktor Komunale Izola, Denis Bele, ki je ob današnji priložnosti poudaril, da mu je sodelovanje našega podjetja kot partnerja v socialnem programu v ponos in da ga ob srečanju z nasmejanimi uporabniki VDC, ko na otroškem igrišču pravkar opravijo svoje delo, obdajo izredno lepi in prijetni občutki.

Uporabniki VDC Koper, so se poleg sodelovanja pri vzdrževanju otroških igrišč, letos pridružili tudi aktivnostim za ureditev prostorov novega CUP-a, ki ga je Komunala Izola v mesecu maju odprla v centru Izole, z veseljem pa se udeležujejo tudi kreativnih delavnic. Na ta način so neposredno vključeni tudi v aktivnosti, ki jih podjetje izvaja na področju osveščanja o pravilnem ravnanju z odpadki in skrbi za okolje.

Ob 20. obletnici smo se skupaj z VDC, posebej zahvalili vsem projektnim partnerjem (med temi še posebej snovalcem in začetnikom programa), podpornim ustanovam in sodelavcem za vložen trud in skrb pri izvajanju Zelenega programa.

Projekt Zeleni program je primer dobre prakse, ki ga želimo približati širši javnosti ter s tem opogumiti še druge organizacije in posameznike, da se pridružijo k širitvi možnosti za delo oseb s posebnimi potrebami v našo družbo.  

   

  

 

 

Komunala Izola je v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje, na območju občine Izola postavila dodatne tri zabojnike za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila. Zabojniki so postavljeni ob obstoječih ekoloških otokih na naslednjih lokacijah: v Ulici oktobrske revolucije – pri transformatorski postaji, na Trgu Svetega Mavra in Kosovelovi ulici – za črpališčem Izola. Na lokaciji Dantejeve ulice (pri baru Oljka), pa je bil zamenjan poškodovan zabojnik.

Umestitev dodatnih zabojnikov za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila, je cilj, zastavljen skupaj s podjetjem Laky sortiranje, partnerjem Komunale Izola v projektu Uporabni odpadki – prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način, v sklopu katerega smo v letošnjem letu, v mestnem jedru, odprli novo enoto Centra uporabnih predmetov (CUP), kjer se odsluženi,  predmeti izmenjujejo in predelujejo. Omenjeni projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S postavitvijo zbiralnikov želimo občanom približati možnost ustrezne oddaje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila, ki predstavljajo eno izmed perečih okoljskih problematik.

Pomembno je, da se kot potrošniki naučimo svoja odslužena oblačila ustrezno razvrščati, saj tako zmanjšamo negativni vpliv na okolje. V vrečkah oddana, oprana in zložena oblačila, bodo lahko nekomu služila še naprej. Poškodovana in dotrajana oblačila, so zgolj odpadek in se odlagajo v zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Zbiralniki za tekstil so sicer postavljeni še na drugih sedmih lokacijah. Te so v Ulici Proletarskih brigad, Ulici IX. korpusa, Dantejevi ulici, ulici Zvonimira Miloša, v Kortah ob zadružnem domu, na avtobusni postaji na Maliji in na Šaredu. Občani imajo možnost v te zbiralnike odložiti rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil (rabljena posteljnina, pregrinjala, prešite odeje, brisače, prte, zavese in metrsko blago). V tovrstne zbiralnike  sodijo le čista, oprana in nepoškodovana oblačila, obutev in tekstil.

 

Še uporabna rabljena oblačila, obutev in tekstil lahko z novimi lastniki ponovno zaživijo. Novi uporabniki so lahko ljudje, ki izbirajo bolj etične načine nakupovanja ali socialno šibkejši oz. tisti, ki jih resnično potrebujejo.

 

Z ločenim zbiranjem rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila spodbujamo okoljsko osveščenost ljudi in blažimo negativne posledice na okolje.

 

 
Na julijski seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili nov cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 in Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Izola, ki določa nov način obračuna storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Tak način obračuna vključuje število oseb, ob upoštevanju velikosti stanovanjske enote in frekvence odvoza.
več...
 
Komunala Izola, d. o. o.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.