^Na vrh

RSS

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, je priložnost, ko lahko občani na priročnejši, predvsem pa ustrezen in okolju prijazen način, predajo neuporabne nevarne odpadke, ki se nakopičijo v domače okolju.

V času nedavno zaključene akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je potekala med 22. in 26. oktobrom 2019, smo zbrali 1.910 kilogramov nevarnih odpadkov.

Akcija je letos potekala že drugič. Skupaj z zbranimi nevarnimi odpadki v spomladanski akciji, so vestni uporabniki dostavili 3.773 kilogramov nevarnih odpadkov.

Največji odziv uporabnikov smo zabeležili na lokaciji parkirišča pri Ladjedelnici, v ulici Oktobrske revolucije (pri trafo postaji) in v ulici Drevoreda 1. maja (pri kva baru Oljka).  Nobenega odziva pa ni bilo na lokaciji Jagodja (križišče za Košterlag), na Mala sevi, na Šaredu (cesta proti Jagodju) ter v Kortah pri stari šoli. Med oddanimi nevarnimi odpadki je bilo tokrat največ manjše odpadne električne in elektronske opreme, sledila so odpadna jedilna olja, neuporabna zdravila ter odpadne barve.

Z vidika odziva oz. udeležbe uporabnikov in količine zbranih odpadkov, ocenjujemo tudi letošnjo akcijo kot zelo uspešno. 

Uporabnike hkrati vabimo, da se za oddajo nevarnih odpadkov, kot so: odpadna jedilna olja, manjšo električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev, poslužijo tudi posebnih zabojnikov, ki so postavljeni na različnih lokacijah po celotnem območju občine Izola. Seznam lokacij zabojnikov je dosegljiv na spletni strani Komunale Izola, pod rubriko dejavnosti / zbiranje in odvoz odpadkov / D - zbiralnice nevarnih odpadkov.

Oddaja manjših nevarnih odpadkov iz gospodinjstev (manjše baterije, kartuše, neuporabna kozmetika, zdravila, ipd.), je mogoča tudi na sedežu Komunale Izola ali v prostorih Centra uporabnih odpadkov na naslovu  Muzčeva 7 v Izoli. 

Sicer pa lahko uporabniki (fizične osebe) nevarne odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, skozi celo leto, brezplačno oddajo na Zbirni center Izola.

Udeležencem akcije se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi praznika "Dan spomina na mrtve", spremenjen urnik odvoza odpadkov, in sicer :

- v četrtek, 31. 10. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po rednem urniku,

- v petek, 1. 11. 2019 odvoza odpadkov ne bo,

- v soboto, 2. 11. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po petkovem urniku.

Za morebitne informacije smo pred prazniki na razpolago še v sredo, 30. 10. 2019, do 15. ure, na telefonski številki 05/ 66 34 950.

 

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Med 22. in 26. oktobrom, bo na območju občine Izola, potekala jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. S posebnim dostavnim vozilom - premično zbiralnico, želimo občanom ponuditi možnost, priročnejšega načina predaje nevarnih odpadkov, ki so se tekom leta nakopičili v njihovih domovih.

Med nevarne odpadke sodijo: stara zdravila in kozmetika, uporabljeno jedilno olje, odslužena svetila, razne kemikalije, barve, laki, spreji, topila in manjši električni aparati.

Nevarne odpadke bo možno oddati na sledečih zbirnih točkah:

- v torek, 22. oktobra 2019:

 • od 12.00 do 13.00: Polje, ob ekološkem otoku (nasproti hišne št. Polje 13 b),
 • od 13.30 do 14.30: Korte, cesta proti turistični kmetiji Kotrle (na parkirišču pri trafo postaji),
 • od 15.00 do 16.00: Malija – Mala seva  (ob ekološkem otoku),
 • od 16.30 do 17.30: Šared, cesta proti Jagodju ob ekološke otoku (v bližini hišne št. Šared 18 e).

- v sredo,  23. oktobra 2019:

 • od 12.00 do 13.00: Korte, pri zadružnem dom,
 • od 13.30 do 14.30: Medoši, avtobusna postaja,
 • od 15.00 do 16.00: Malija, avtobusna postaja,
 • od 16.30 do 17.30: Cetore, „makedamsko parkirišče” pred vasjo.

- v četrtek,  24. oktobra 2019:

 • od 12.00 do 13.00: Korte, pri stari šoli  - Hostel,
 • od 13.30 do 14.30: Malija, pri nogometnem igrišču,
 • od 15.00 do 16.00: Šared, parkirišče nad barom Šaredin,
 • od 16.30 do 17.30: Baredi, avtobusna postaja.

- v petek, 25. oktobra 2019:

 • od 12.00 do 13.00: parkirišče pri Cerkvi Sv. Mavra,
 • od 13.30 do 14.30: Drevored 1. Maja, pri kava baru Oljka,
 • od 15.00 do 16.00: Morova, ulica na parkirišču pri gostilni Sonja,
 • od 16.30 do 17.30: Jagodje ( križišče za Košterlag, šolska avtobusna posta Montekalvo - most).

- v soboto, 26. oktobra 2019:

 • od   8.00  do  9.00:  Veliki trg, pri gostilni Ribič,
 • od   9.30 do 10.30:  parkirišče pri Ladjedelnici, pri črpališču,
 • od 11.00 do 12.00:  Veluščkova – Partizanska ulica,
 • od 12.30 do 13.30:  Livade, na parkirišču pri OŠ Livade,
 • od 14.00 do 15.00:  Jagodje, Ulica Proletarskih brigad, nasproti  bloka št. 18,
 • od 15.30 do 16.30:  Jagodje-Dobrava, parkirišče pri Krajevni skupnosti,
 • od 17.00 do 18.00:  Ulica Oktobrske revolucije, pri trafo postaji.

Tovrstne odpadke lahko uporabniki storitev Komunale Izola, tekom celega leta brezplačno oddate tudi na našem Zbirnem centru, in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro ter v soboto, med 9.00 in 12.00 uro.

Vabimo vas, da se akcije poslužite in s tem tudi sami prispevate k bolj čistemu in urejenemu okolju.

Bliža se dan spomina na pokojne. V tem času, obiskovalci pokopališč prižgejo sveče in prinašajo cvetje na grobove, v spomin na pokojne. Količine odpadkov na pokopališčnih se v tem obdobju občutno povečajo.

Na pokopališču v Izoli in na pokopališču v Kortah, imamo za obiskovalce pokopališč urejenih 9 ekoloških otokov, v katerih je 25 zabojnikov, namenjenih izključno za oddajo odpadnih nagrobnih sveč.

V letu 2018, so obiskovalci odvrgli v zabojnike 6.700 kg odpadnih sveč, kar je za 3.216 kg manj kot v letu 2017. Do 15. oktobra 2019, smo na občinsko deponijo oddali 3.700 kg odpadnih sveč in predvidevamo, da jih bomo do konca leta zbrali količinsko manj kot v letu 2018.
Z ustreznim osveščanjem in manjšo uporabo nagrobnih sveč, smo skupaj z obiskovalci pokopališč, vplivali na zmanjšanje količin tovrstnih odpadkov. Da je tako ravnanje pravilno, se zavedajo tudi obiskovalci pokopališč, ki svojo hvaležnost in ljubezen pokojnim izkazujejo tudi na način, ki je okolju bolj prijazen.
Preprečevanje ustvarjanja in zmanjševanje količin odpadkov mora biti prednostna naloga vseh nas. Zato moramo spodbujati ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in naj predvsem sami zmanjšujemo njihovo količino. S takim ravnanjem omogočamo boljše možnosti za ohranjanje manj obremenjenega naravnega okolja tako za prihodnje generacije ljudi, kot tudi živali in rastline.

Od srede, 16. 10. 2019 do petka, 18. 10. 2019, bomo, v sodelovanju s podjetjem Radit d.o.o. Koper, izvajali deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola. Deratizacija se bo izvajala z obešanjem parfinskih vab na pokrove jaškov javne kanalizacije.

Občane pozivamo, da poskrbijo tudi za deratizacijo internega kanalizacijskega omrežja in priključkov  iz stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov in poslovnih prostorov, v zasebni lasti. Storitev deratizacije naročite neposredno pri navedenemu izvajalcu, na telefon 041 531 201 ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev deratizacije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo deratizacije, bomo o novem terminu naknadno sporočili. Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete Komunalo Izola, na telefon 05 66 34 950 ali 05 66 34 935 - DE kanalizacija.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.