^Na vrh

RSS

Na snovi izvedene analize zbranih količin odpadkov v letu 2019, z veseljem ugotavljamo, da se trud in vlaganja v aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov obrestujejo, saj se iz leta v leto veča delež ločeno zbranih frakcij. To pomeni, da je delež mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih odpelje v nadaljnjo predelavo vedno manjši, povečujejo pa se količine ločeno zbranih frakcij, katere se lahko ponovno uporabi oziroma predela v koristne surovine.

V obdobju januar – november 2019 smo ločeno zbrali  57% ločenih frakcij, kar je za 1% več kot v istem obdobju lani. Zahvala za to gre vsem uporabnikom, ki vestno ločujejo odpadke in na ta način izkazujejo odgovorno ravnanje do okolja.S tem tudi dokazujejo, da so dobro poučeni o ustreznem ravnanju z odpadki; rezultati namreč kažejo, da smo na področju ločevanja odpadkov vsako leto uspešnejši, saj se odstotek ločenosti že vrsto let zvišuje, in sicer  iz 17,9 % v letu 2010, na  57 % ločenosti v letu 2019.

Kljub temu, pa je na terenu, žal, še vedno zaslediti nepravilnosti pri odlaganja odpadkov. Najpogostejše napake, ki jih uporabniki delajo v zvezi z (ne)ločevanjem odpadkov so sledeče:

- v zabojnike odlagajo embalažo z vsebino vred (embalažo je namreč potrebno popolnoma izprazniti in jo stisniti),

- večjo kartonsko embalažo, ki sicer sodi na zbirni center, velika večina odlaga nezloženo v zabojnik za papir in kartonsko embalažo, s tem pa se zabojnik prehitro zapolni, posledično otežuje ali celo onemogoča pravilno odlaganje papirja in kartonske embalaže ostalim uporabnikom,

- kosovne odpadke odlagajo poleg zabojnikov, namesto da bi le-te dostavili na zbirni center oz. naročili brezplačen odvoz na tel. št. 05/ 66 34 950, s čimer bi se izognili neurejenemu videzu ter pripomogli lažji organizaciji razporejanja odvozov.

Verjamemo, da se nam bodo pri skrbi za urejeno okolje pridružili tudi tisti posamezniki, ki zaenkrat še niso vključeni v organiziran sistem ločenega zbiranja odpadkov. Zavedamo se, da je spreminjanje zakoreninjenih navad posameznikov izredno zahtevno, zato bomo vztrajno nadaljevali z rednim ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki, s pomočjo brošur, letnimi akcijami ločenega zbiranja odpadkov, obvestili na spletni strani ter hrbtni strani mesečnih položnic itd.

Predvsem bi pohvalili tiste občane oz. uporabnike, ki se poslužujejo letnih akcij zbiranja odpadkov in upoštevajo naše napotke na področju pravilnega ravnanja z odpadki. S slednjim ne prispevamo le k čistemu in urejenemu bivalnemu okolju, temveč hkrati omogočamo recikliranje oz. ponovno uporabo odpadkov, kar je izrednega pomena.

 

 

V času božično - novoletnih praznikov, bo spremenjen urnik odvoza odpadkov, in sicer:

- v sredo, 25. 12. 2019, odvoza odpadkov NE BO, odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz območja Jagodja in obrtne cone se bo zato namesto v sredo izvedel dan prej, torej v torek, 24. 12. 2019, odvoz  iz območja Polja in Dobrave, pa v soboto, 28.12.2019,

- v četrtek,26. 12. 2019, se bo odvoz odpadkov izvajal po rednem urniku,

- v sredo, 1. 1. 2020, odvoza odpadkov NE BO, odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz območja Jagodja in obrtne cone se bo zato namesto v sredo izvedel dan prej, torej v torek, 31. 12. 2019, odvoz  iz območja Polja in Dobrave, pa v soboto, 4. 1. 2020,

v četrtek, 2. 1. 2020, se bo odvoz odpadkov izvajal po rednem urniku,

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

V sredo, 26.11.2019, smo v palači Manzioli izpeljali poseben dogodek, ki smo ga poimenovali "Ponovno uporabo spremeni v navado". Gre za prvi dogodek v sklopu programa "Zelene javne institucije", s katerim želimo s pomočjo izolskih javnih institucije, povzdigniti raven odgovornega ravnanja do okolja, med zaposlenimi v javnih institucijah in posledično med občani ter obiskovalci Izole.  

Na dogodku sta župan, Danilo Markočič in direktor Komunale Izola, Denis Bele, podpisala pismo o nameri, t.i. Zeleno listino, katera simbolizira pričetek ozaveščevalne akcije o pomenu prednostnih načinov ravnanja z okoljem, ponovni uporabi in preprečevanju nastajanja odpadkov v izolskih javnih ustanovah. S tem sta zaposlenim v javnih upravah podelila osrednjo družbeno vlogo vzornic oz. vzornikov in komunikatorjev, pri širjenju naših prizadevanj na širšo ciljno publiko.Izredno nas je razveselila tudi informacija podana s strani župana Izole, da se že z otvoritvijo Ledenega otoka obetajo spremembe, saj bodo gostinci poslovali brez plastične embalaže.

Tokratni dogodek je bil namenjen predvsem ženskam, saj menimo, da so v družbi vzornice in hkrati nosilke navad povezanih z nakupovanjem in nošnjo oblačil. Na naše povabilo so bile tokratne udeleženke predstavnice javnih ustanov,  katerim je bil še posebej namenjeni drugi vrhunec dogodka - izmenjevalnico oblačil in modnih dodatkov. Udeleženske so ob prihodu s seboj prinesle nekaj kosov lepo ohranjenih oblačil in modnih dodatkov, nato pa so same izkusile kako preprosta in učinkovita je lahko praksa izmenjave.

Dogodek je dopolnila tudi razstava unikatnih oblačil iz odsluženega jeansa novogoriške ustvarjalke Ane Jug. Oblekle so jih tudi vzornice izmenjave in ponovne uporabe: izolska podžupanja Agnese Babič, flavtistka Alenka Zupan in oblikovalka nakita Sandra Kocjančič. Zanje je izmenjava oblačil alternativa hitri modi in predvsem odziv v prid zmanjševanju onesnaževanja, saj je tekstilna industrija drugi največji onesnaževalec na svetu. 

Sicer je izmenjava oz. ponovna uporaba odsluženih uporabnih predmetov, glavno vodilo našega Centra Uporabnih Predmetov, nastalega v sklopu projekta Uporabni odpadki, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt povezuje štiri partnerje: Komunalo Izola, Okolje Piran, Zavod za trajnostni razvoj in turizem Istre IstraTerra ter  podjetje Laky sortiranje, in je  omogočil  vzpostavitev in odprtje Centra Uporabnih Predmetov na Muzčevi uici v Izoli. V času od odprtja, spomladi letos, ima center vsakodnevno visok obisk. Uporabniki izmenjujejo knjige, otroške igrače, posodo, čevlje, modne dodatke in druge reči. Daleč pred vsemi predmeti prednjači izmenjava oblačil. 

V Komunali Izola ugotavljamo, da je ločevanje odpadkov med občani sprejeto in tudi uspešno. Glavni namen programa "Zelene javne institucije" je nadaljevanje ozaveščanja o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki, uporabi okolju prijaznih izdelkov in ponovni uporabi. Pri tem pa vidimo velik potencial in možnosti za širitev naših prizadevanj na širšo ciljno publiko, v povezovanju in sodelovanju z javnim institucijami v Izoli. In prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi uspeli doseči še boljše rezultate v odgovornem odnosu do okolja.

 

Vsaka sprememba je potrebna najprej pri nas samih in nato smo lahko zgled tudi ostalim. Bodimo torej zgled.

 

 

 

 

 

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 
PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,4 m2, z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 507,51 EUR;
b) Koprska ulica 18, v izmeri 62,8 m2, z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 485,09 EUR;
 

Več...

Nocojšnje izredne vremenske razmere, so botrovale tudi poplavljanju morja v Izoli. Dežurna ekipa Komunale Izola je bila za zaradi slabih vremenskih napovedi na terenu že včeraj popoldan. Takoj ko je morje doseglo kritično višino, se je dežurna ekipa še dodatno okrepila in nemudoma pričela z aktivnostmi za omejitev poplavljanja. V  poznih popoldanskih urah je morje najprej poplavilo Veliki trg v Izoli, kjer je v kratkem času višina vode dosegla cca. 40-45 cm. Južni veter in obilno deževje sta prispevala k temu, da je voda poplavila tudi nižje ležeče mestne ulice –prodrla je vse do Gasilske ulice.

Naši zaposleni so iz odtočnih kanalov odstranjevali lubje in druge naplavine, ki so ovirale odtekanje vode, preverjali in čistili meteorne jaške in rešetke ter pomagali pri prenosu in postavitvi protipoplavnih vreč. Prve vreče s peskom je Komunala Izola pripravila in pripeljala ob 20.40 uri, s katerimi je zavarovala Ulico ob stolpu in Gasilsko ulico. V nadaljevanju so za potrebe gasilcev, pripravili še 100 dodatnih protipoplavnih vreč.

Po izvedenih najnujnejših interventnih delih, je v nočnih urah sledil še ogled območja Svetilnika, kjer je morje nanosilo kamenje in ob tem poškodovalo pomol.

Danes, okrog 5. ure zjutraj, se je ponovno izvedel pregled vzdolž obale ob mestnem jedru. Ob 6. uri je morje pričelo ponovno poplavljati na območju Velikega trga. Delavci so bili nemudoma aktivirani in ponovno pričeli s čiščenjem odtokov in jaškov ter javnih površin na Sončnem nabrežju.

Na Komunali Izola smo danes zjutraj pripravili in odpeljali še 250 protipoplavnih vreč (7500 kg peska) ter v dogovoru s Civilno zaščito pripravili še 50 dodatnih oz. rezervnih vreč.

Ob 8.00 uri so delavci Komunale, skupaj z redarstvom, Civilno zaščito, občani ter gasilci, začeli z raznosom protipoplavnih vreč in nudili pomoč pri reševanju poplavljenih stanovanj,  poslovnih prostorov, trgovin, itd.

Kljub višji plimi, je bilo danes zjutraj poplavljeno manjše območje, saj sta pojenjala tako južni  veter kot deževje. Voda je na Velikem trgu segala 20 -25 cm visoko, na Manziolijevem trgu in Kocjančičevi ulici 20 cm, poplavljen je bil tudi del Ljubljanske ulice. Okrog 9.20 ure je nato voda pričela upadati. Sledilo je pometanje ulic in čiščenje glavnih prometnic v Izoli.

Višina morja je v pretekli noči dosegla najvišji nivo po letu 1969.

Komunala Izola je preventivno (v kolikor se stanje še ne bi umirilo) poskrbela za nabavo dodatnih zalog peska, vreč in ostalega potrebnega materiala, za preprečitev oz. omejitev poplavljanja morja.

Kanalizacijski sistem v občini Izola, s katerim upravlja Komunala Izola, je ves čas izrednih razmer deloval brezhibno in brez zastojev.

Tudi v tokratnih izrednih vremenskih razmerah, je Komunala Izola dokazala, da so vse ekipe zaposlenih dobro organizirane in pripravljene tudi na takšne izredne vremenske razmere ter da je skrb za zaščito javne infrastrukture, kot tudi nudenje pomoči občanom, na prvem mestu.

   

 

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.