^Na vrh

RSS

Zaradi širjenja novega koronavirusa, se tudi v podjetju vsakodnevno prilagajamo novim priporočilom in navodilom o ukrepih za zajezitev epidemije.

Prvi ukrepi so zajemali omejitev poslovanja s strankami, osebni sprejemi strank so od  preteklega tedna prekinjeni, komunikacija pa poteka izključno po telefonu oz. elektronski pošti. Zaprta so bila otroška igrišča in javne sanitarije v upravljanju Komunale Izola.

Prek telefona smo za stranke dosegljivi od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00, na tel. št. 05 66 34 950, za nujne primere pa je med 15.00 in 7.00 dosegljiva splošna dežurna služba na tel. št. 05 909 13 04.

Zagotovili smo nemoteno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, v skladu s priporočili pa se na delovnem mestu ohranja minimalno število zaposlenih, kateri dosledno izvajajo obvezne preventivne ukrepe za zaščito pred morebitno okužbo z novim virusom. Vsi zaposleni so v preteklih dneh prejeli natančna navodila o obveznem razkuževanju rok, delovnih površin in delovnih sredstev, opremljeni so z vso potrebno zaščitno opremo, poleg tega se zaposlenim, ki še prihajajo na delo, ob prihodu na delo oz. vstopu v delovne prostore obvezno izmeri telesna temperatura. Vse navedene zaščitne ukrepe se dosledno izvaja.

Od danes je za občane in druge stranke zaprt zbirni center, kjer bo dežurni delavec omogočal dostop le službenim delovnim vozilom. Izjemoma bodo obravnavani le prevzemi odpadkov, vezani na izredne situacije. Glede na navedene omejitve pozivamo vse, ki v teh dneh ostajajo doma, k premišljenim aktivnostim v smislu ne-odlaganja večjih količin tako kosovnih odpadkov kot odpadkov zelenega reza. Izredne razmere žal botrujejo, sicer nemotenemu, a okrnjenemu izvajanju dejavnosti odvoza odpadkov.

Poleg odvoza odpadkov je zagotovljeno vzdrževanje čistoče javnih površin in nemoteno odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Z jutrišnjim dnem bomo pričeli tudi z uporabo razkuževalnega sredstva pri strojnem čiščenju javnih površin, pri čemer bomo dodatno pozornost namenili lokacijam, kjer se običajno giblje večje število oseb (okolica trgovin, zdravstvenega doma ipd).

Od preteklega petka ostajata zaprti enoti Centra uporabnih predmetov na Muzčevi ulici in na lokaciji zbirnega centra.

Služba za pogrebne storitve z dodatnimi delovnimi okrepitvami deluje normalno, ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov. Dežurna pogrebna služba je dosegljiva 24 ur na dan na tel. št. 05 909 13 02. Stranke, ki morajo urediti formalnosti za izvedbo pogrebov, se morajo predhodno obvezno najaviti na številko dežurne pogrebne službe.

Z današnjim dnem je omogočeno brezplačno parkiranje na javnih plačljivih parkiriščih, z izjemo parkirišč v mestnem jedru, to so parkirišče Lonka, Veliki trg in parkirišče za pošto.

Vodstvo podjetja je v stalnem kontaktu z občinskim civilnim štabom, s katerim presoja razmere in v skladu z njimi tudi sprejema nadaljnje ukrepe.

 

Vsi dosedanji ukrepi so sprejeti z namenom preprečitve širjenja koronavirusa ter zagotavljanju varnosti vseh, ki so vključeni v naše delovne procese. Uporabnike naših storitev prosimo za  razumevanje, strpnost in upoštevanje nekaterih omejitev pri izvajanju le-teh.

Poudarjamo, da vse ukrepe dosledno in sistematično izvajamo ter hkrati pričakujemo, da bo v danih izredno resnih razmerah preudarno in odgovorno ravnal popolnoma vsak posameznik. Le z doslednim izvajanjem (samo)preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje novega koronavirusa.

 

Spoštovane občanke in občani, cenjeni uporabniki.

Komunala Izola je v skladu z navodili Občine Izola, v sled izrednih razmer zaradi širjenja korona virusa, sprejela odločitev o omejitvi poslovanja s  strankami.

GRE ZA UKREP NAMENJEN VAŠI IN NAŠI VARNOSTI, ZATO SO DO NADALJNJEGA URADNE URE ZA OSEBNI SPREJEM STRANK ODPOVEDANE, KOMUNIKACIJA PA JE PREUSMERJENA  NA TELEFONE OZ. ELEKTRONSKO POŠTO.

Izjemoma bomo stranke osebno sprejemali le v prostorih pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališču Izola, a izključno za urejanje formalnosti glede pogrebnih storitev. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefonsko številko dežurne pogrebne službe 05 909 13 02.

Zbirni center obratuje po ustaljenem urniku, a upoštevajoč vsa priporočila za zajezitev širjenja korona virusa. Uporabnike prosimo, da morebitni prihod na zbirni center omejijo le na nujne zadeve.

Vse uporabnike prosimo, da se za urejanje zadev vezanih na izvajanje naših storitev, poslužijo spletnih obrazcev in komunikacije preko elektronske pošte oz. nas kontaktirajo po telefonu, v času uradnih ur kot doslej.

Dosegljivi smo na sledeče kontakte:

centrala podjetja                                                  05 66 34 950  

DE za ekologijo in ravnanje z odpadki:               05 66 34 971(936)   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.    

Zbirni center:                                                       05 66 34 928           Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

DE pokopališka in pogrebna dejavnost:             05 66 34 925            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

DE vzdrževanje okolja:                                       05 66 34 961            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

DE pristaniška dejavnost:                                   05 66 34 955            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

DE parkiriscna dejavnost:                                   05 66 34 957            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

DE gradnje:                                                         05 66 34 934            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

DE kanalizacija:                                                  05 66 34 935            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Sektor nepremičnine:                                          05/66 34 906 (908, 909)      Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

tajništvo direktorja:                                              05 66 34 930            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

dežurna pogrebna služba (24 ur):                       05 909 13 02

dežurna služba-splošna (od 15:00 do 07:00)      05 909 13 04 

dežurna služba parkirišča (od 6:00 do 22:00)     05 909 13 03

 

Zahvaljujemo se vam za prispevek k odgovornemu ravnanju in upoštevanju splošno predpisanih ukrepov, ki so v dani situaciji pomembni za zdravje vseh nas.

Danes je v E-Uradnih objavah Občine Izola objavljena prednostna LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Izola.

Komunala Izola d.o.o. je kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola, dne 3. 6. 2019 objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je bil 28.6.2019. 

V razpisnem roku je prispelo 256 vlog. Izmed slednjih je bilo zavrnjenih 24 vlog, ker prosilci niso izpolnjevali splošnih pogojev (slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v občini Izola, premoženjsko stanje, previsoki dohodki) in 18 vlog iz naslova nepopolno oddanih vlog, ki jih prosilci kljub pozivu za dopolnitev niso dopolnili. Na listo potencialnih najemnikov se je uvrstilo 214 prosilcev, ki so v celoti izpolnjevali pogoje za dodelitev stanovanja.

Vsem 214. prosilcem so bile izdane odločbe, zoper katere so imeli možnost pritožbe. V pritožbenem roku smo prejeli 3 pritožbe, ki so bile s strani drugostopenjskega organa (Župana) zavrnjene kot neutemeljene. Po dokončnosti vseh odločb,  je bila nato pripravljena končna prednostna lista upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ki bo z današnjim dnem tudi uradno objavljena. Po objavi prednostne liste bodo, na razpisu, uspelim upravičencem izdani sklepi o dodelitvi stanovanja, sledila bo sklenitev najeme pogodbe za nedoločen čas in predaja stanovanja.

V prvi fazi bo na podlagi prednostne liste razdeljenih 13 stanovanj, v naslednjih mesecih pa še najmanj osem (8) stanovanj, ki so trenutno v izgradnji in sicer na Smrekarjevi ulici 52 ter na Južni cesti 20. V letu 2020 se načrtuje še dodatna ureditev štirih (4) stanovanj na Krpanovi ulici 5 ter pričetek gradnje štirih (4) stanovanj na Cegnarjevi ulici.

Dodatne informacije lahko vsi zainteresirani dobijo po telefonu ali se zglasijo osebno v času uradnih ur na  Komunali Izola v Sektorju za upravljanje z nepremičninami.

 

LISTA

 

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.