^Na vrh

Občina Izola je pristopila k preventivni akciji za zajezitev razmnoževanja tujerodnih tigrastih komarjev. Tigrasti komarji so za ljudi, kot tudi za živali, nadležni zaradi njihovega agresivnega hranjenja tudi podnevi in alergijskih odzivov na pike. Samice tigrastih komarjev se hranijo s krvjo toplokrvnih živali in ljudi, zato lahko prenašajo tudi različne nevarne virusne bolezni. 

Na današnji novinarski konferenci so bile s strani župana Danila Markočiča podane informacije o namenu akcije, dr. Katja Kalan z Univerze na Primorskem FAMNIT je predstavila življenjski cikel tigrastega komarja in sredstvo imenovano Aquatain, s katerim lahko učinkovito zatiramo razvoj ličink komarjev, operativni potek akcije na območju Občine Izola, pa je predstavil direktor Komunale Izola, Denis Bele.

K zagonu preventivne akcije so, ob sodelovanju  Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT)pristopile vse štiri Istrske občine, k temu pa jih je spodbudilo predvsem dejstvo, da tigrasti komar ni le neprijetna nadloga, temveč tudi prenašalec virusov. Dokaz kako hitro se lahko ti širijo, pa so, žal, še trajajoče izredne razmere zaradi epidemije koronavirusa. Ukrep preprečevanja razvoja invazivne vrste komarja je tudi eden izmed trajnostnih ukrepov v okviru pridobitve znaka Green destination v Zeleni shemi Slovenije, v katerega je občina Izola vstopila v letošnjem letu.

Sredstvo za zatiranje komarjev Aquatain, ki ga je podrobneje predstavila dr. Katja Kalan (na temo širjenja tigrastih komarjev je tudi doktorirala), ni biocid, temveč deluje mehansko. Na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj ličink komarja ter polaganje jajčec samičkam. Ne obremenjuje okolja in ni škodljivo za ljudi, živali, rastline in neciljne organizme, kot so čebele, ribe, itd. Sredstva se ne bo nameščalo na območjih, kjer ima tigrasti komar že dovolj naraih plenilcev, torej ob rekah, jezerih, mlakah, itd. UP FAMNIT bo za namene akcije izvajala monitoringe stanja populacije tigrastih komarjev, na razpolago pa bo tudi aplikacija Mosquito Alert, preko katere bodo lahko obačni sporočali pojav komarjev na določenem območju.

Komunala Izola bo v času od meseca maja do septembra, v časovnih intervalih poskrbela za apliciranje sredstva Aquatain na javni infrastrukturi in lokacijah, ki predstavljajo potencialno ugodno okolje za razmnoževanje tigrastega komarja. Torej tam, kjer se pojavlja stoječa voda: v peskolovih jaškov, v okrasnih parkovnih vodnih elementih, stoječih vodah na pokopališču ipd.

Ob tem pa je izrednega pomena, tudi sodelovanje občanov, kateri lahko ravno tako odgovorno izvajajo nekatere aktivnosti, za preprečevanje nastanka gojišč za razmnoževanje komarjev, kot so: pospravljena okolica brez nepokritih zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majhnih posod, saj taki ostanki vode predstavljajo idealno gojišče za razmnoževanje tigrastega komarja. Tudi voda, ki se nabira na ponjavah in drugih platnih, podstavkih za rože, nepokritih napihljivih bazenih in drugih vodnih igračah, žlebovih sodih in rezervoarjih, je idealno gojišče za razmnoževanje komarjev. Pomembna je redna skrb tudi za čiščenje vodnjakov in ribnikov. Z napotki o tem, kako lahko sami prispevamo k zajezitvi razmnoževanja tigrastega komarja, se bodo občani lahko seznanili v zgibanki, ki jo bo vsako gospodinjstvo prejelo v naslednjih dneh. 

Sredstvo Aquatain bo dostopno tudi na trgovskih policah, za spodbudo občanom, pa bo Občina poskrbela za cca. 450 enot ampul Aquataina, ki ga bodo občani lahko brezplačno prevzeli na Komunali Izola. 

Po do sedaj dostopnih podatkih lahko pričakujemo 91% zmanjšanje pojavnosti ličink komarja okrog površin, kamor bo nanešeno sredstvo Aquatain. Dejanska činkovitost akcije pa bo odvisna od aktivnosti in ustreznega ravnanja vsakega posameznika. 

 

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.