^Na vrh

V minulih dneh so mediji poročali o količinah odpadkov na prebivalca po občinah v Sloveniji. Med drugim je bilo objavljeno, da se v občini Izola letno zbere 855 kg odpadkov na prebivalca in da je odstotek ločeno zbranih frakcij odpadkov 38%. Objavljene informacije, ki jih je v javnost poslala Slovenska Tiskovna Agencija (STA), v obliki člankov pa povzeli številni mediji, so nas izredno presenetile, saj so navedeni podatki nepravilni in neresnični.

Po krajši raziskavi smo ugotovili, da so podatki v bazah Statističnega urada za leto 2016, ki so bili tudi dosegljivih na njihovih spletnih straneh, napačni.

Statistični urad je napako raziskal, sprožil revizijo podatkov in podatke umaknil; informacijo o tem in opravičilo je objavil na svojih spletnih straneh.

                   POVEZAVA do objave Statističnega urada Republlike Slovenije

Dejstvo je, da znaša količina odpadkov na prebivalca v občini Izola okrog 496 kg na leto, kar je približno na nivoju slovenskega povprečja. Delež ločenosti odpadkov pa je po naših podatkih v letu 2017 dosegel kar 56 %, kar je nad slovenskim povprečjem. V kolikor bi upoštevali še ločene frakcije povzročene s strani pravnih oseb, ki jih oddajajo drugim pooblaščenim prevzemnikom, bi bil ta delež nad 65%, kar je zavidljiv rezultat.

V zadnjih letih smo na Komunali Izola bili zelo aktivni na področju ravnanja z odpadki, kar se izkazuje z dobrimi doseženimi rezultati ločevanja odpadkov, kot tudi dobrim odzivom s strani uporabnikov.

Vse to dokazujejo tudi rezultati izvedene ankete zadovoljstva uporabnikov z našimi storitvami, kot tudi dobre ocene obiskovalcev Izole. Uspešnost ločevanja odpadkov v občini Izola je nad povprečjem ločevanja v obalnih občinah, kot tudi nad slovenskim povprečjem.

V Izoli dosledno ločujemo odpadke, kar je razvidno tudi iz rasti kazalnika ločenosti odpadkov, ki iz leta v leto narašča.

 

Želimo poudariti, da nas žalosti netočno in neresnično poročanje v nekaterih medijih, saj v Komunali Izola veliko vlagamo v kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov ter izboljšave poslovnih procesov.

Istočasno je Komunala Izola pri doseganju ciljev in rezultatih poslovanja zelo uspešno podjetje. Slednje lahko potrdijo tako naši zaposleni kot tudi uporabniki naših storitev. Občanke in občani Izole vestno ločujejo odpadke in zato je toliko bolj pomembno, da so o rezultatih svojega delovanja pravilno obveščeni.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.