^Na vrh

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala med plovbo po občinskem pristanišču Izola, smo podrobneje predstavili najnovejšo investicijo na področju pristanišča, in sicer postavitev treh novih podaljškov plavajočih pomolov. Z investicijo v okvirni vrednosti 126.000 EUR smo za občane Izole zagotovili 104 nove komunalne priveze, s tem pa tako rekoč zaključili še zadnjo fazo možne širitve občinskega pristanišča. Nove podaljške plavajočih pomolov sta otvorila direktor Komunale Izola, g. Denis Bele in podžupan Občine Izola, g. Aleksej Skok.

Občinsko pristanišče Izola, s katerim upravlja Komunala Izola, je bilo v zadnjih nekaj letih, deležno več investicij, s katerimi smo nadgradili obstoječo pristaniško infrastrukturo. Današnje občinsko pristanišče v Izoli, ki je sicer namenjeno predvsem komunalnim privezom, ponuja infrastrukturo na na zelo visokem nivoju.

V letu 2011 smo pričeli z umestitvijo treh novih plavajočih pomolov, severni del mandrača namenili samo lesenim plovilom, zaključili s 1. fazo obnove ribiške infrastrukture in za potrebe ribičev vzpostavili ledomat. Leto kasneje umestili še en plavajoč pomol, obstoječe tri pa nadgradili s podaljški. Danes so vsi plavajoči pomoli opremljeni z vrati, rešilnimi lestvami, elektro-vodovodnimi omaricami, gasilnimi aparati in rešilnimi obroči. V letu 2013 smo uredili novo sanitarno enoto na malem pomolu, namenjeno uporabnikom komercialnih privezov. V sledečih letih je sledilo urejanje priveznih mest za lesena plovila, ureditev podvodnega dela privezne infrastrukture na glavnem pomolu, ki se je zaključila v letu 2015. Poudariti moramo, da so velik obseg del zajemala podvodna dela: namestitev novih glavnihverig za priveze, muringov, vrvi, sidranje pomolov, ureditev plovnih poti, čiščenje morskega dna, itd.

V preteklem letu smo vzpostavili tudi radio postaje za komunikacijo s posadko na plovilih, postavili informativne table za dnevne priveze, table dobrodošlice s kontaktnimi podatki pristanišča Izola, ter izvedli cevovod na štirih plavajočih pomolih za potrebe hidrantnega omrežja. V letošnjem letu je še sledila ureditev videonadzora in kot zadnja oz. najnovejša investicija, postavitev treh novih podaljškov plavajočih pomolov.

Ob vsem tem, smo izpostavili tudi skrb za okolje oz. področje ravnanja z odpadki. S številnimi čistilnimi akcijami in dnevnim čiščenjem območja pristanišča ter urejenimi ekološkimi otoki, zgledno skrbimo za urejenost območja občinskega pristanišča.

 

Ponosni smo nad doseženim standardom in urejenostjo občinskega pristanišča Izola, ki se lahko z vidika ponujenih storitev oz. infrastrukture, »poda ob bok« modernim marinam v severnem Jadranu.

        

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.