^Na vrh

IMG_1724

        

Javno podjetje Komunala Izola izvaja številne dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki zagotavljajo osnovne pogoje življenja in dela v občini Izola. Delovanje podjetja je usmerjeno v zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe prebivalcev občine Izola s komunalnimi storitvami. Kakovostno in učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb je tudi zakonsko opredeljen temeljni cilj poslovanja javnih podjetij. Doseganje tega cilja je pogoj za uspešnost podjetja. 

Po zakonskih določilih je pridobivanje dobička v javnih podjetjih podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Javna podjetja se tako pri izvajanju gospodarskih javnih služb srečujejo na eni strani z zahtevami trga, na drugi pa z zahtevami države in lokalne skupnosti. Čeprav so javna podjetja organizirana kot gospodarske družbe in zato poslujejo po tržnih zakonitostih in ustvarjajo dobiček, je njihova tržna samostojnost omejena, saj država z zakonodajo nadzira in omejuje njihovo delovanje.

Razvojne storitve na področjih dejavnosti podjetja so usmerjene v okolju in zaposlenim prijazno tehnologijo. Podjetje sledi razvojnim in hkrati okoljskim usmeritvam, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja, zakonodajo, predpisi in drugimi regionalnimi in občinskimi programi. Dosledno izvajanje navedenega pomembno vpliva na ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z nadaljnjim razvojem gospodarskih javnih služb bo zagotovljena širitev in posodabljanje komunalnih sistemov in infrastrukture vključno z varstvom okolja in skrbi za naravne vire.

 

Prijava

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.