^Na vrh

 Kontaktna številka: 05 66 34 936                                                                   CENIKI

Dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov se izvaja na celotnem območju občine. V sistem zbiranja in odvoza odpadkov so vključena vsa gospodinjstva, gospodarstva, negospodarstva, ustanove in obrti občine Izola. V Komunali Izola ne skrbimo samo za zbiranje in odvoz odpadkov. Posebno pozornost posvečamo pravilnemu zbiranju in odlaganju odpadkov. Eden izmed učinkovitih načinov za zmanjšanje količine odloženih odpadkov je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, torej v gospodinjstvih. Da bi zmanjšali količino odpadkov je potrebno čim več odpadkov reciklirati, tiste z biološkim izvorom pa kompostirati. Glavni ukrepi, ki se nanašajo na gospodinjstva so na primer domače kompostiranje organskih odpadkov ali ostali načini na primer, z zmanjševanjem embalaže, zmanjševanje uporabe tveganih snovi v gospodinjstvih. 

 

Zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev

Zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodarstva

Ločeno zbiranje odpadkov

Razpored zbiranja in odvoza odpadkov v občini Izola

Akcije zbiranja odpadkov

Zbiralnica odpadkov (pogoji in smernice ureditve zbiralnice odpadkov)

 

 letak Plan leta  kamion

 Odvoz odpadkov

- zimski urnik od novembra do marca -

- poletni urnik od aprila do oktobra -

-zbiranje in odvoz v Ilirski in Mladinski uliici-

            

 

 

 
 
 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.