^Na vrh

V Izoli je vrata odprl Center uporabnih predmetov.

V skladu s filozofijo zmanjšanja odpadkov in ohranjanja življenja še uporabnih predmetov smo na Komunali Izola vzpostavili Center uporabnih predmetov Staro kot novo. Koncept centra temelji na spodbujanju ponovne uporabe še uporabnih predmetov in zmanjšanju velikokrat pretirane potrošnje. Novi center je lociran na izolskem zbirnem centru, kjer se predmete sprejme, po potrebi obnovi in ponudi občanom v brezplačen prevzem. Ker ponovna raba pomembno prispeva tudi k socialni vključenosti, je želja komunale dolgoročno poudarjati njen pomen in prav tako vplivati na spremembe v vedenju posameznikov glede ravnanja z odpadki. Uporabne predmete želimo usmeriti tja, kjer jih družba najbolj potrebuje, zato bo brezplačen prevzem poleg občanom Izole omogočen tudi ostalim. Center smo vzpostavili v zelo kratkem času, v lastni režiji in z minimalnimi stroški. V prihodnje pa je želja, da bi se dejavnost centra razširila tudi v središče mesta, kjer bi bil razstavni prostor dostopnejši uporabnikom, ki nimajo možnosti dostave oz. prevzema na zbirnem centru.

 

URNIK CENTRA: vsak dan od ponedeljka do petka, med 8.00 in 15.00 uro.

 

       

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.