^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si

 

VZDRŽEVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠIN

Obsega vsakodnevno ročno in strojno pometanje javnih površin v občini Izola. Podeželje strojno pometamo enkrat tedensko. V obdobju od 15.06. do 15.09. Izvajamo dežurstvo pri ročnem pometanju zaradi povečanih količin smeti  in praznjenja košev in sicer vsak dan popoldan od 14.00 ure do 20.00 ure, v sobotah in  nedeljah pa od 6.00 ure do  20.00 ure.

Slike 

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

V razvoju otrok so igrišča pomemben dejavnik. Spodbujajo k ustvarjalni igri (oblikovanje v mivki) in domišljijskim igram, kjer se otroci sami dogovorijo o vlogah ter omogočajo številne gibalne možnosti. V Občini Izola imamo ograjena naslednja igrišča: Birba 1 in Birba 2, Otroško in športno igrišče Jagodje, športno igrišče v Cankarjevem drevoredu in novo otroško igrišče na Maliji. Komunala Izola skrbi predvsem za redno vzdrževanje otroških igrišč, kot npr. negovanje zelenih površin, zamenjava peska v peskovnikih, praznjenje košev za smeti in zamenjava izrabljenih in dotrajanih igral, klopi, gugalnic,...

Urnik odpiranja in zapiranja otroških igrišč:

- zimski urnik: 09.00 - 17.00

- spomladanski urnik: 09.00 - 19.00

- poletni urnik: 09.00 - 21.00

- jesenski urnik: 09.00 - 19.00

Slike 

VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN PROMETNIH POVRŠIN   

Parki, so obsežnejše zelene površine, ki so opremljene z tlakovanimi ali peščenimi pešpotmi, koši za odpadke, počivališči in kažejo videz rednega vzdrževanja. So namenjena preživljanju prostega časa, sprostitvi in oddihu meščanov. Vse parke obrezujemo in kosimo po potrebi, postavljamo nove klopi in koške. V parkih, ki imajo namakalni sistem, opravljamo vsa potrebna vzdrževalna dela, ki se nanašajo na naprave namakalnega sistema. Vzdržujemo tudi prometne površine, kjer postavljamo cestne ovire, stebričke, saniramo kamnite površine in opravljali druga vzdrževalna dela.

V Občini Izola imamo 17 koškov za pasje iztrebke, opremljenih z vrečko. Lokacije koškov:

Bazoviška ulica, cesta v Jagodje, pri gostinski šoli, Koprska ulica, Kosovelova ulica, Kraška ulica, Ljubljanska ulica, Marina-Simonov zaliv (4 kos), stara železniška proga Parencana, Sončno nabrežje, Spominski park, plaža Svetilnik, Trg Padlih in Veliki trg

Slike

VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

V občini Izola redno vzdržujemo in pregledujemo avtobusna postajališča. Vse nepravilnosti sproti odpravljamo (nedovoljeno plakatiranje).

RAZOBEŠANJE ZASTAV 

Komunala Izola skrbi za postavitev in odstranitev zastav ob občinskem in državnih praznikih.

VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 

Obsega popravilo in zamenjavo obstoječih prometnih znakov, obnovo talne signalizacije in postavitev novih prometnih znakov po naročilih Občine. Celotno horizontalno signalizacijo v občini Izola obnovimo enkrat letno in sicer v mesecu aprilu in maju. V mesecu avgustu obnavljamo talne označbe okoli šol. Prometno signalizacijo pregledujemo dvakrat tedensko, poškodovane znake pa v najkrajšem  možnem času nadomestimo z novimi. Zadnja leta poteka prenova signalizacije, in sicer tako, da stare znake z rumeno podlago postopoma zamenjujemo z novimi,ki imajo belo podlago.
Opomba:

- omogočamo vam najem prometnih znakov

CENIK

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 

Zajema dvakrat tedensko pregledovanje cest, čiščenje cestišč po potrebi in košnjo najmanj dvakrat na leto (po potrebi tudi večkrat,odvisno od vremenskih razmer). Komunala Izola izvaja redno pregledništvo in vzdrževanje občinskih cest po pogodbi z Občino.

KOPALIŠČE SVETILNIK

Javno podjetje Komunala Izola skrbi za urejenost javne površine na Svetilniku vse dni v letu. V poletnih mesecih vzdržujemo kopališče, izven poletne sezone pa skrbimo za urejenost javne površine, z redno kontrolo stanja, odvozom odpadkov, popravili klopi, čiščenjem odpadkov in ostalimi opravili v skladu s potrebami. 

Urnik odpiranja in zapiranja sanitarij v času poletne sezone:

- od 06.00 do 20.00 ure

Slike 

 

article thumbnailMed 16. in 20. junijem 2020 bo na območju občine Izola potekala letošnja prva akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija je za uporabnike komunalnih storitev Komunale Izola brezplačna. Zaradi razglašene epidemije in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, je Komunala Izola akcijo, ki je bila načrtovana v mesecu maju, premestila na junij. Akcija s premično zbiralnico je namenjena fizičnim osebam, ki plačujejo storitev ravnanja z odpadki v občini...
article thumbnailObveščamo, da je zaloga sredstva Aquatain za zatiranje razvoja tigrastih komarjev, ki je bila na Komunali Izola brezplačno na razpolago občanom, pošla. Sredstvo je sicer možno kupiti v nekaterih specializiranih trgovinah oz. vrtnarijah.  Skupaj z Občino Izola se vsem zahvaljujemo za sodelovanje in nadaljnje izvajanje aktivnosti za preprečitev širjenja tigrastih komarjev. 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
08 Junij 2020
article thumbnailJAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
article thumbnailS sproščanjem ukrepov sprejetih s ciljem preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, prilagajamo tudi organizacijo dela v podjetju. Cenjene uporabnike obveščamo, da bomo s ponedeljkom, 1. junijem 2020, ponovno pričeli sprejemati stranke, vendar ob predhodni najavi oziroma v dogovoru s posameznim referentom. Ob osebnem stiku je potrebno upoštevati splošna varnostna priporočila, ki so in bodo tudi v nadalje vedno dobrodošla (upoštevanje varnostne medsebojne razdalje, higiena rok, higiena...
Več vNOVICE  

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

   www.eu-skladi.si

www.eu-skladi.siCenter ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.