^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si

 

Quali sono i rifiuti pericolosi?

- medicinali e cosmetici scaduti,- olio commestibile usato,- apparecchi e mezzi,- per l'i lluminazione artificiale in disuso,- vari prodotti chimici,- colori,- vernici e spray

Iniziativa di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

Nei mesi di maggio e ottobre si svolgerà, nel Comune di Isola, l'iniziativa di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. A tale fine sarà impiegato un mezzo mobile. I rifiuti pericolosi, conservati in casa, vanno consegnati al veicolo speciale presente nei punti di raccolta. Gli orari di sosta nei singoli punti di raccolta saranno pubblicati per tempo. 

In qualunque periodo dell'anno, i cittadini possono consegnare i rifiuti pericolosi direttamente al centro di raccolta (esibendo la ricevuta di pagamento della bolletta rifiuti), dove saranno affidato alla persona autorizzata a gestire tali rifiuti.

Accumulatori e pile usati vengono raccolti in appositi cassonetti ecologicamente testati:

- al centro di raccolta Isola (discarica di Isola),

- all' inizio del molo (mandracchio)

- nella Marina Isola (porto turistico)

- nell' officina Elektro Elija, Polje 9/c

- alla fermata dell' autobus di Šared

L'olio lubrificante usato va versato nei contenitori, situati in tutte le stazioni di servizio del comune di Isola. Appositi contenitori si trovano anche nei seguenti punti:

- al molo grande, mandracchio,

- al parcheggio presso l' autolavaggio di fronte allo stadio,

- Jagodje, Via delle Brigate Proletarie,

- Livade, Via F.Marušič,

- Livade, parcheggio E.Drioli - Z.Miloš,

- Via Rivoluzione d' Ottobre e Via Lenin

- Korte, presso la Casa Sociale,

- Šared, alla fermata dell' autobus

Raccolta di farmaci scaduti ed inutilizzati

Luoghi dove si possono conferire i farmaci scaduti e inutilizzati:

- sede della Komunala Isola (presso la portineria),

- nel corso dell' iniziativa di raccolta dei rifiuti pericolosi da conferirsi in contenitori mobili che si svolge tutti gli anni nel         mese di maggio,

- i medicinali e i farmaci scaduti e non usati possono essere consegnati in tutte le farmacie

 

article thumbnailObveščamo, da je zaloga sredstva Aquatain za zatiranje razvoja tigrastih komarjev, ki je bila na Komunali Izola brezplačno na razpolago občanom, pošla. Sredstvo je sicer možno kupiti v nekaterih specializiranih trgovinah oz. vrtnarijah.  Skupaj z Občino Izola se vsem zahvaljujemo za sodelovanje in nadaljnje izvajanje aktivnosti za preprečitev širjenja tigrastih komarjev. 
article thumbnailSi informano gli utenti che a decorrere da lunedì 1° giugno del c.a., l’azienda riprende l’accettazione diretta dei clienti, comunque solo su prenotazione ovvero previo accordo con i singoli responsabili dei rispettivi settori. Ogni contatto personale deve attenersi alle raccomandazioni generali di sicurezza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19(rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, disinfezione delle mani all’entrata in ambienti chiusi, rispetto dei...

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

   www.eu-skladi.si

www.eu-skladi.siCenter ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.